O nas

Jesteśmy grupą Chrześcijan z Krakowa. Wierzymy że Pismo Święte to natchnione i nieomylne Słowo Boga. Biblia jest dla nas jedynym pewnym źródłem wiedzy o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie.

Nie jesteśmy świadkami Jehowy ani nie należymy do żadnej denominacji protestanckiej. Większość z nas została uratowana z kościoła rzymsko-katolickiego, który, naszym zdaniem, naucza rzeczy sprzecznych ze Słowem Bożym i prowadzi rzesze wierzących na potępienie.

Jesteśmy wspólnotą wierzących (Kościołem), która spotyka się w Krakowie na modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz wielbieniu Boga. Angażujemy się w głoszenie Ewangelii ubogim i poprzez internet.

Prowadzimy także otwarte Spotkania Biblijne, a także spotykamy się indywidualnie z osobami, które potrzebują rozmowy.

Chcesz spotkać się w Krakowie lub porozmawiać telefonicznie lub poprzez Skype, WhatsUp, Fb, itp
> pisz śmiało: kontakt@biblijnykrakow.pl